INTEGRITETSPOLICY
Senast Ändrad:
[May 9th, 2018]

Vi tar din integritet på allvar och denna sekretesspolicy förklarar hur Jeulia.se ( "JEULIA", "vi", "oss" eller "våra") samlar in, använder, delar och behandlar dina informationer.

Collection och användning av personuppgifter

Personuppgifter är en information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera vem du är. Personuppgifterna innehåller också anonyma informationer som är länkad till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter inkluderar inte data som har varit irreversibelt anonymiserad eller aggregerad, på så sätt kan de inte längre göra det möjligt för oss att, vare sig i kombination med annan information eller på annat sätt, identifiera vem du är

Främja säkerhet och trygghet

Vi följer principerna om laglighet, legitimitet och transparens, vi använder och behandlar åtminstone data inom ett begränsat syfte och vidtar tekniska och administrativa åtgärder för att skydda datasäkerheten. Vi använder personuppgifter för att verifiera konton och aktivitet för att främja säkerhet , till exempel genom att övervaka bedrägerier och utreda misstänkt eller potentiellt olaglig aktivitet eller brott mot våra villkor eller policyer. Sådan behandling är baserad på vårt legitima intresse av att säkerställa säkerheten för våra produkter och tjänster.

Här kommer en beskrivning av de olika typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi kan använda dem:

Vilka personuppgifter vi samlar in

Ⅰ. Data du erbjuder:

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnat när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel när du skapar ett konto, ta kontakt med oss, deltar i en onlineundersökning, använder vår onlinehjälp eller onlinechattverktyg. Om du gör ett köp, så samlar vi in ​​dina personuppgifter i samband med ditt köp. Där inkluderar dina betalningsuppgifter, till exempel ditt kredit- eller betalkortnummer och andra kortinformation, eller annan konto- och autentiseringsinformation, samt fakturerings-, frakt- och kontaktuppgifter.

Ⅱ. Data om användning av våra tjänster och produkter:

När du besöker våra webbplatser kan vi samla in data om vilken typ av enhet du använder, enhetens unika identifierare, enhetens IP -adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, användningsinformation, diagnostikinformation och platsinformation från din datorer, telefoner eller andra enheter som du installerar eller använder våra produkter eller tjänster på. Om det är möjligt kan våra tjänster använda GPS, din IP -adress och andra tekniker för att bestämma enhetens ungefärliga plats för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter

I allmänhet använder vi personuppgifter för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, för att kommunicera med dig, för att erbjuda dig tjänster och för att skydda oss och våra kunder.

Ⅰ. Tillhandahåller, förbättrar och utvecklar våra produkter och tjänster:

Vi använder personuppgifter för att hjälpa oss att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och reklam. Detta inkluderar användning av personuppgifter för ändamål som dataanalys, forskning och revisioner. Sådan behandling är baserad på vårt berättigade intresse av att erbjuda dig produkter och tjänster och för företagets kontinuitet. Om du deltar i en tävling eller annan kampanj kan vi använda de personuppgifter du tillhandahåller för att administrera dessa program. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, och villkor, de kan innehålla ytterligare data om hur vi använder personuppgifter, såsom vi uppmuntrar dig att läsa dessa regler noggrant innan du deltar.

Ⅱ. Kommunicera med dig:

Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan vi använda personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation om JEULIA: s egna produkter och tjänster, vi kan kommunicera med dig om ditt konto eller transaktioner och informerar väl dig om våra policyer och villkor. Om du inte längre vill få e-post i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss för att ta bort det. Vi kan också använda dina uppgifter för att behandla och svara på dina förfrågor när du kontaktar oss.   Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan vi dela dina personuppgifter med tredjeparts som kan skicka marknadsföringskommunikation till dig om deras produkter och tjänster. Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan vi använda personuppgifter för att anpassa dina upplevelse av våra produkter och tjänster och på tredje parts webbplatser och applikationer och för att avgöra våra reklamkampanjer.

OBS:  Ovanstående kräver ditt tidigare samtycke, observera att du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Jeulia.se.

Cookies och liknande tekniker

Denna Cookie -förklaring gäller alla Jeulia.se -partner, varumärken, webbplatser, produkter och tjänster (tillsammans "JEULIA", "vi", "oss" eller "våra") förklarar hur vi använder cookies på våra webbplatser och online tjänster.

Definition av "cookies"

Cookies är små textbitar som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används ofta för att lagra och ta emot identifierare och andra informationer på datorer, telefoner och andra enheter. Vi använder också en annan teknik, där det inklusive data som vi lagrar i din webbläsare eller enhet, identifierare som är associerade med din enhet och annan programvara, för liknande ändamål. I detta cookie-förklaring hänvisar vi till all denna teknik som "kakor".

Användning av kakor

Vi använder cookies för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra produkter och tjänster, till exempel genom att anpassa innehåll, erbjuda och mäta annonser, vi förstår användarnas beteende och vi ge en säkrare upplevelse. Observera att de är specifika kakor som vi kan använda för olika varianter, de är beroende på de specifika webbplatser och tjänster du använder.

Utlämning av personuppgifter

Vi gör vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partners som arbetar med oss ​​för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller hjälpa oss att marknadsföra för kunder. Personuppgifter kommer endast att dela oss med dessa företag för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster och reklam; det kommer inte att delas till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

Uppgiftslämning eller lagring, överföring och behandling

Ⅰ. Uppfyllande av rättsliga skyldigheter:

På grund av de obligatoriska lagarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller det land där användaren bor, finns eller har det inträffat vissa rättsakter och vissa juridiska skyldigheter måste uppfyllas. Behandling av personuppgifter för invånare i EES --- Som beskrivs nedan, om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vår behandling av dina personuppgifter att legitimeras: Närhelst vi kräver ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter, sådan behandling kommer att motiveras i enlighet med artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) ("GDPR").

Ⅱ. För rimlig implementering eller tillämpning av denna artikel::

Vi kan dela personuppgifter med alla Jeulia.se-anslutna företag. Vid sammanslagning, omorganisation, förvärv, joint venture, uppdrag, avknoppning, överlåtelse eller försäljning eller avyttring av hela eller någon del av vår verksamhet, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden, kan vi överföra alla och alla personuppgifter till den berörda tredje parten. Vi kan också lämna ut personuppgifter om vi i god tro avgör att avslöjande är rimligen nödvändigt för att skydda våra rättigheter och driva tillgängliga åtgärder, genomdriva våra villkor, utreda bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller användare.

Ⅲ. Laglig efterlevnad och säkerhet eller skydda andra rättigheter

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, juridisk process, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland - för att vi ska lämna ut personuppgifter. Vi kan också lämna ut personuppgifter om vi bestämmer att utlämning är nödvändig eller lämplig för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän betydelse.

Barn

Våra produkter och tjänster är avsedda för vuxna. Följaktligen samlar vi inte in, använder eller avslöjar medvetet data från barn under 16 år. Om vi ​​får veta att vi har samlat in personuppgifter för ett barn under 16 år, eller motsvarande minimiålder beroende på jurisdiktionen, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna så snart som möjligt. Kontakta oss  omedelbart om du blir medveten om att ett barn under 16 har gett oss personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att komma åt, korrigera eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot den vidare behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardformat. Du kan lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter. För att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter kan vi begära uppgifter från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och rätt att få tillgång till sådana uppgifter, samt att söka efter och ge dig de personuppgifter vi behåller. Det finns fall där tillämpliga lagar eller lagkrav tillåter eller kräver att vi vägrar att tillhandahålla eller radera några eller alla personuppgifter som vi har kvar. Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram och under alla omständigheter på mindre än 30 dagar.

Tredjeparts webbplatser och tjänster

När en kund använder en länk till en tredjepartswebbplats som har en relation till Jeulia, tar Jeulia ingen skyldighet eller ansvar för sådana policy på grund av tredje parts integritetspolicy. Våra webbplatser, produkter och tjänster kan innehålla länkar till att komma åt tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Vi är inte ansvariga för de sekretesspraxis som används av dessa tredje parter, och vi är inte heller ansvariga för informationer eller innehållet som deras produkter och tjänster innehåller. Denna sekretesspolicy gäller endast data som samlas in av oss genom våra produkter och tjänster. Vi uppmuntrar dig att läsa en tredjeparts sekretesspolicy innan du fortsätter att använda deras webbplatser, produkter eller tjänster.

Datasäkerhet, integritet och lagring

Vi använder rimliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda och förhindra obehöriga åtkomster till dina uppgifter , för att använda de uppgifter vi samlar in på ett rätt sätt. Vi kommer att bibehålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida det inte är en längre tillåtet enligt lag.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att hålla jämna steg med bland annat ny teknik, branschpraxis och lagkrav. Din användning av våra produkter och tjänster av sekretesspolicyn innebär att du accepterar den reviderade sekretesspolicyn. Om du inte godkänner den reviderade sekretesspolicyn, du avstår från att använda våra produkter eller tjänster, så  kontakta oss   för att stänga alla konton du har skapat hos oss.

Kontakta oss

Jeulia.se ägs och drivs av Jeulia Limited. Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy eller dess genomförande, kan du nå oss på följander:
I förhållande till innehållet i dina personuppgifter: [email protected]
I samband med användningen av dina personuppgifter för tillhandahållande av produkter och tjänster kan du kontakta oss på: [email protected]