Vårt värde

På Jeulia återspeglas vårt engagemang för hållbar utveckling i vår strävan att använda miljövänliga och socialt ansvarsfulla produktionsmetoder. Genom att välja våra laboratorieodlade stenar kan du vara säker på att du gör en positiv inverkan på miljön och stöder etiska inköpsmetoder. Var och en av våra laboratorieodlade Jeulia®-stenar har noggrant övervägts och handplockats av interna experter för att uppnå optimal karatvikt.

Vad är en laboratorieodlade stenar?

Laboratorieodlade stenar, även kända som syntetiska eller odlade stenar, är stenar som skapas i ett laboratorium med hjälp av avancerad teknik. Dessa stenar har samma fysiska, kemiska och optiska egenskaper som naturstenar, men produceras utan den miljömässiga och sociala påverkan som förknippas med traditionella gruvmetoder.Lab-grown stenar kan skapas i en rad olika storlekar, former och färger, vilket gör dem till ett mångsidigt alternativ till naturstenar. Laboratorieodlade stenar är ett mer hållbart och etiskt alternativ till naturstenar, samtidigt som de har samma kvalitet och skönhet. De är också mer prisvärda än naturstenar, vilket gör dem tillgängliga för en bredare kundkrets.

Våra laboratorieodlade stenar

Jeulia® laboratorieodlad kubisk zirkonia

Till skillnad från naturliga ädelstenar som bryts ur jorden har vår laboratorieodlade kubiska zirkonia utvecklats för att vara mer hållbar och ha bättre optiska egenskaper än en diamant, samtidigt som den etiska standarden upprätthålls för att skydda vår miljö.

Jeulia® Laboratorieodlad Moissanite

Moissanite odlas i laboratorium med minimal miljöpåverkan. Moissanitkristallen består av kol och kisel och är extremt motståndskraftig mot repor, flisor och brott. Moissanite blinkar och gnistrar som ingen annan ädelsten på jorden.

Jeulia® laboratorieodlade diamanter

Laboratorieodlade diamanter har samma fysiska, kemiska och optiska egenskaper som naturliga diamanter och uppvisar samma eld, scintillation och gnistrande effekt. Laboratorieodlade diamanter erbjuder ett utmärkt värde och är ett gruvfritt alternativ till naturligt framställda diamanter.

Jeulia® laboratorieodlade stenar vs. utvunna diamanter

Jeulia® laboratorieodlade stenarutvunna diamanter
Hållbarhet
Briljans
Mer prisvärd
Potentiellt skadlig gruvdrift
Miljövänlig
100 % etiskt ursprung

Hur tillverkas laboratorieodlade stenar?

Laboratorieodlade stenar tillverkas genom att den naturliga processen för stenbildning replikeras i en kontrollerad miljö. Detta innebär att man använder avancerad teknik och specialutrustning för att skapa de förutsättningar som krävs för att kristallen ska växa. En frökristall placeras i en tillväxtkammare som innehåller en lösning av kemikalier och mineraler. Med tiden växer kristallen gradvis i takt med att mer material tillförs från lösningen. Kristallen slipas och poleras sedan till önskad form och genomgår kvalitetskontroll för att säkerställa att den uppfyller de önskade specifikationerna för storlek, färg och klarhet. Den laboratorieodlade stenen är kemiskt, fysiskt och optiskt identisk med natursten, men produceras till en lägre kostnad och med en mindre miljöpåverkan.

Vilka är fördelarna med laboratorieodlade stenar?

Prisvärdhet: Till skillnad från naturstenar tar tillverkningsprocessen för laboratorieodlade stenar inte flera år, vilket är anledningen till att de är mycket billigare. De säljs vanligtvis för 30 till 40 % mindre än gruv- eller naturstenar, och med tanke på stenarnas kvalitet är de ett utmärkt fynd.

Etisk produktion: Eftersom de skapas i en kontrollerad miljö finns det ingen risk för brott mot mänskliga rättigheter eller miljöförstöring i samband med gruvdrift. Dessutom använder många producenter av laboratorieodlad sten hållbara och miljövänliga produktionsmetoder, vilket ytterligare kan minimera deras miljöpåverkan.

Laboratorieodlade stenar är ett mer hållbart alternativ till naturstenar, som kan ha en betydande miljöpåverkan. Gruvdrift kan bland annat orsaka avskogning, jorderosion, vattenföroreningar och förstörelse av livsmiljöer. Genom att använda labbodlade stenar kan konsumenterna minska sin miljöpåverkan och stödja mer hållbara metoder inom smyckesindustrin.

Tillgänglighet: Eftersom laboratorieodlade stenar produceras i en kontrollerad miljö finns de i ett bredare utbud av storlekar, former och färger än naturstenar. Oavsett vilken look du vill uppnå passar smycken med labbväxta stenar till allt. Labgrown-stenar är perfekta för vardagsbruk; de återspeglar din individualitet och låter dig uttrycka dig själv, oavsett vad du gör.